O Novom Plamenu


Novi Plamen je aluzija na poznati časopis Plamen, koji su 1919. pokrenuli i uređivali Miroslav Krleža i August Cesarec. Nakon što je od 2007. do 2015. izlazio kao časopis, Novi Plamen (NP) od 1. maja 2016. nastavlja da izlazi u formi web portala. Promena nije samo tehničke prirode, nego uključuje i nemale koncepcijske razlike.

NP je levičarski web portal. To znači da u njemu objavljuju autori koji imaju različite stavove, kako ideološke tako i političke, ali koji sebe smatraju levičarima. U tom smislu, NP nije opterećen i ograničen ideološkim stegama, nego omogućava autorima različitih stavova da ih iznose i argumentovano brane.

Na pluralističkoj, neisključivoj osnovi, NP zastupa temeljne demokratske i prosvetiteljske vrednosti, identifikuje ključne savremene izazove njihovom opstanku, te promišlja puteve ostvarenja autentične i integralne političke, socijalne i ekonomske demokratije. NP osobitu pažnju posvećuje pitanjima koja su vezana za ljudska prava i demokratske slobode, radničku i građansku participaciju, međunacionalno pomirenje i toleranciju, antifašizam, te progresivnu mirovnu politiku. NP se u širem smislu zalaže za unapređenje i promociju kulturnih vrednosti humanističke civilizacije.

Cilj web portala je višestruk:

  1. Da pruži informacije o aktuelnim društvenim i političkim kretanjima na jugoslovenskim prostorima i u svetu;
  2. Da informiše o kretanjima u radničkom pokretu i u različitim levičarskim pokretima;
  3. Da pruži teorijske i političke analize različitih društvenih i političkih pitanja, kako onih koja su aktuelna u datom trenutku, tako i načelnih društvenih i političkih pitanjima kojima se autori u različitim društvenim teorijama bave u kraćem ili dužem vremenskom periodu;
  4. Da razvije plodnu raspravu među intelektualcima i aktivistima o raznovrsnim pitanjima, kako na apstraktno-teorijskom, tako i na konkretno-istorijskom nivou.

Tekstovi na web portalu treba da doprinesu dubljem i svestranijem sagledavanju aktuelnih društveno-političkih kretanja, teorijskom rasvetljavanju važnih pitanja i unapređivanju levičarskog aktivizma. U tom cilju, portal neće samo objavljivati autorske tekstove, nego i intervjue sa aktivistima radničkog pokreta i različitih levičarskih pokreta.

Novi Plamen ne izražava stavove bilo koje organizovane grupe, političke partije ili pokreta, nego isključivo stavove svog uredništva i pisaca pojedinih tekstova. Uredništvo, opet, ne insistira na objavljivanju samo onih tekstova s kojima je u celosti saglasno, već i drugih tekstova koji nisu zasnovani na stavovima koji su direktno suprotstavljeni uređivačkoj politici. U tom smislu, NP ne prihvata tekstove koji promovišu nacionalizam, ksenofobiju, kult ličnosti, autoritarne, patrijarhalne i homofobne političke stavove.

Držeći se one Krležine, "da su hrvatski i srpski jedan jezik, samo što ga Hrvati zovu hrvatski, a Srbi srpski", Novi Plamen će tekstove svojih autora objavljivati u izvornom obliku, bez "prevoda" na bilo koji od naših jezika, smatrajući, da svi ljudi "dobre volje" razumeju, na primer, da je demokratija isto što i demokracija, i obrnuto, poštujući tako jezički pluralizam i ravnopravnost službenih i standardnih južnoslovenskih književnih jezika.

Članovi Saveta Novog Plamena:

Noam Chomsky, Slavoj Žižek, David Graeber, Michael Albert, Chris Ford, John McDonnell MP, Catherine Samary, Jean Ziegler, Darko Suvin, Rastko Močnik, Gal Kirn, Nerzuk Ćurak, Josip Pejaković, Dragoljub Stojanov, Slavo Kukić, Igor Štiks, Inoslav Bešker , Nadežda Čačinović, Hrvoje Jurić, Slobodan Šnajder, Velimir Visković, Todor Kuljić, Zagorka Golubović, Đokica Jovanović, Filip Kovačević, Ljubomir Cuculovski.

PLAMEN

Plamen je život.
Plamen je vidljivi znak intimnog
nekog bića.
Plamen je znak tajne moći...
U plamenu vrijeme počinje bdjeti.
Onaj koji pred plamenom bdije,
Misli na život i misli na smrt...
Plamen je slab i jak.
U plamenu se prostor pokreće, vrijeme
komeše.
Sve podrhtava kad svjetlost drhti.
Budućnost vatre življa je i
dramatičnija
Od svih budućnosti.
Povijest se brzo kreće ako je nošena
vatrom.
Biti pokretač plamena!
I plamtjeti više, uvijek sve više,
Kako bismo bili sigurni
Da će biti svjetla

Prema G. Bachelardu

Novi Plamen – web portal


www.noviplamen.org

Mail: redakcija@noviplamen.org

Počasna urednica

Jasna Tkalec


Glavni urednici

Goran Marković i Ernad Halilović


Odgovorni urednici

Anej Korsika, Dragan Markovina, Amar Numanović, Vuk Vuković, Ljubica Spaskovska, Una Hajdari, Bojan Baća


Redakcija

Filip Balunović, Sonja Krivokapić, Dario Hajrić, Nikola Ćupas, Velizar Mirčov, Slobodan Drenovac, Ana Rajković, Duško Malešević, Anastas Vangeli, Sonja Stojadinović, Stefan Gužvica, Dijana Ćurković, Andrej Cvetić, Nemanja Drobnjak, Slobodan Golubović, Milorad Gačević, Helena Filipović


Direktor redakcije

Ivica Mladenović


Art direktor

Nemanja BogdanovCreative Commons (CC-BY-SA 3.0)

Web portal Novi Plamen nastavlja tradiciju štampanog časopisa Novi Plamen, koji je prestao izlaziti. Međutim, on nije pravni naslednik Novog plamena i nije mu izdavač Demokratska misao.